OverTube APK v1.0.0 icon

OverTube APK v1.0.0 for Android Free Download

App By:
TotMob
Version:
1.0.0 for Android
Updated On:
Mar 31, 2019
Download APK OverTube APK v1.0.0 safe verified

This apk is virus free and safe to download from this mirror.

With Overtube you will be able to easily monitor and direct the video content that is being watched and offered to your children on Youtube.

Using a collaborative parent network, you can quickly identify videos that are inappropriate for your children.

Parents can rate the videos watched and recommended by Youtube adjusting the profile of their children to always suit their preferences and age.

Download the Overtube APK Watch Videos Latest Updates January 2019

In addition to SiMontok and MaxTube Video applications, you can also download the Overtube APK application. This application is similar to SiMontok and MaxTube, so you can have a large collection of Videos. Admin remind you once again, this application is specifically for 18 years and above or ADULT! (Admin only shares, SINS please take responsibility).

Overtube application has a look that is similar to Youtube and has a Friendly display feature, aka it can adjust to any size of your android screen. Admin, frankly, haven't tried the application, because the admin only wants to share with the Joneses who are having trouble finding or complicated videos using a VPN to access blocked sites.

There are lots of interesting videos in this application, so you won't be bored in watching them. This application is virus free or safe for your android, it's just that the video in this application is not safe if you watch it in a public place.

If you are curious about this Overtube application, please download the link directly below. Don't forget to SHARE to your friends so that you bear the sins together with the other Joneses.

Keywords: Online and Video TV Applications Complete Overtube, Over Tube, Over Hot, OverTube Applications, TV Online, OveeTube Video Applications, overtube apk, overtube APK download, modern overtube version, overtube apk implementation, android overtube APK, how to download overtube, overtube.Apk, overtube version 5.1 application, overtube version 4.4 application.


Unduh Overtube APK Tonton Video Pembaruan Terbaru Januari 2019

Dengan Overtube Anda akan dapat dengan mudah memonitor dan mengarahkan konten video yang sedang ditonton dan ditawarkan kepada anak-anak Anda di Youtube.

Menggunakan jaringan induk kolaboratif, Anda dapat dengan cepat mengidentifikasi video yang tidak pantas untuk anak-anak Anda.

Orang tua dapat menilai video yang ditonton dan direkomendasikan oleh Youtube dengan menyesuaikan profil anak-anak mereka agar selalu sesuai dengan preferensi dan usia mereka.

Selain aplikasi SiMontok dan MaxTube Video, Anda juga dapat mengunduh aplikasi APK Overtube. Aplikasi ini mirip dengan SiMontok dan MaxTube, sehingga Anda dapat memiliki banyak koleksi Video. Admin mengingatkan Anda sekali lagi, aplikasi ini khusus untuk 18 tahun ke atas atau DEWASA! (Admin hanya berbagi, SINS mohon bertanggung jawab).

Aplikasi Overtube memiliki tampilan yang mirip dengan Youtube dan memiliki fitur tampilan Friendly, alias dapat menyesuaikan dengan ukuran layar Android Anda. Admin, sejujurnya, belum mencoba aplikasi ini, karena admin hanya ingin berbagi dengan keluarga Jones yang kesulitan menemukan atau mempersulit video menggunakan VPN untuk mengakses situs yang diblokir.

Ada banyak video menarik di aplikasi ini, jadi Anda tidak akan bosan menontonnya. Aplikasi ini bebas virus atau aman untuk android Anda, hanya saja video dalam aplikasi ini tidak aman jika Anda menontonnya di tempat umum.

Jika Anda penasaran dengan aplikasi Overtube ini, silakan unduh tautan langsung di bawah ini. Jangan lupa BERBAGI kepada teman-teman Anda sehingga Anda menanggung dosa bersama dengan keluarga Jones lainnya.

Kata kunci: Aplikasi TV Online dan Video Lengkap Overtube, Over Tube, Over Hot, Aplikasi OverTube, TV Online, Aplikasi Video OveeTube, apk overtube, unduh APK overtube, versi overtube modern, penerapan overtube apk, overtube APK android, cara mengunduh overtube, overtube.Apk, aplikasi overtube versi 5.1, aplikasi overtube versi 4.4.Overtube'u İndirin APK İzle Video En Son Güncellemeler Ocak 2019

Overtube ile Youtube'da izlenen ve sunulan video içeriğini kolayca izleyebilecek ve yönetebileceksiniz.

Ortak bir ebeveyn ağı kullanarak, çocuklarınız için uygun olmayan videoları hızlı bir şekilde tanımlayabilirsiniz.

Ebeveynler, Youtube tarafından izlenen ve tavsiye edilen videoları çocuklarının profilini her zaman tercihlerine ve yaşlarına göre ayarlayacak şekilde değerlendirebilir.

SiMontok ve MaxTube Video uygulamalarına ek olarak, Overtube APK uygulamasını da indirebilirsiniz. Bu uygulama SiMontok ve MaxTube'a benzer, böylece büyük bir Videos koleksiyonuna sahip olabilirsiniz. Yönetici size bir kez daha hatırlatırsa, bu uygulama özellikle 18 yaş ve üstü veya yetişkin içindir! (Yalnızca yönetici hissedar, SINS lütfen sorumluluğu üstlenin).

Overtube uygulaması Youtube'a benzeyen ve Friendly ekran özelliğine sahip bir görünüme sahip, aka android ekranınızın herhangi bir boyutuna göre ayarlayabilir. Açıkçası, Yönetici, uygulamayı denememiştir, çünkü yönetici yalnızca engellenen sitelere erişmek için bir VPN kullanırken sorun bulma veya karmaşık videolar çekmekte olan Jones'larla paylaşmak istiyor.

Bu uygulamada birçok ilginç video var, bu yüzden onları izlemekten sıkılmayacaksınız. Bu uygulama android için virüssüz veya güvenlidir, sadece halka açık bir yerde izlerseniz bu uygulamadaki video güvenli değildir.

Bu Overtube uygulamasını merak ediyorsanız, lütfen doğrudan aşağıdaki linki indirin. Diğer Jones'larla birlikte günahları taşımak için arkadaşlarınıza PAYLAŞMA'yı unutmayın.

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi ve Video TV Uygulamaları Komple Uzatmalar, Tüplü, Sıcak Aşırı, OverTube Uygulamaları, Online TV, OveeTube Video Uygulamaları, overtube apk, overtube APK indir, modern overtube versiyonları, overtube apk uygulama, android overtube APK overtube.Apk, overtube sürüm 5.1 uygulaması, overtube sürüm 4.4 uygulaması.