AliExpress Shopping App Apk icon

Tải xuống miễn phí AliExpress Shopping App Apk cho Android

4,5 (5539)
Ứng dụng, Business & Finance
Ứng dụng bởi:
Alibaba.com Hong Kong Limited
Phiên bản:
4.7.8 cho Android
Cập nhật vào:
Thg1 24, 2016
AliExpress Shopping App - Perhaps trading platform in your hands. As a result, millions of users worldwide are receiving that product immediately. Buy friends or neighbours AliXpress's only fast friends. Why do you want to charge?
First of all, our users have access to a good product at a very valuable price. If you buy directly with Chinese suppliers, you can buy products because prices in the regional shopping centre are very low!

Google Play Thông tin bổ sung cho ứng dụng:

Yêu cầu Android:
Android 2.3
Kích thước:
11.4Mb
Cài đặt:
10 000 000–50 000 000
Xếp hạng cho
3+ years
Xếp hạng nội dung của AliExpress Shopping App Apk là 3+ years. Ứng dụng này được đánh giá 4,5 bởi 5539 người dùng đang sử dụng ứng dụng này. Ứng dụng này được liệt kê trong Business & Finance hàng chơi và trong danh mục Ứng dụng điện tử. Để biết thêm về công ty / nhà phát triển, hãy truy cập trang web của Alibaba.com Hong Kong Limited, người đã phát triển nó. AliExpress Shopping App Apk có thể được tải xuống và cài đặt trên Android 2.3 và các thiết bị Android cao hơn. Tải xuống ứng dụng bằng trình duyệt yêu thích của bạn và nhấp Cài đặt để cài đặt ứng dụng. Xin lưu ý rằng chúng tôi cung cấp cả tệp APK cơ bản và thuần túy và tốc độ tải xuống nhanh hơn so với apk AliExpress Shopping App Apk. APK ứng dụng này đã được tải xuống 10 000 000–50 000 000 lần trên cửa hàng. Bạn cũng có thể tải xuống APK AliExpress Shopping App Apk và chạy nó với Trình giả lập Android phổ biến.

Đã cập nhật lên phiên bản 4.7.8!