Android Pay Apk icon

Tải xuống miễn phí Android Pay Apk cho Android

3,9 (1041)
Ứng dụng, Business & Finance
Ứng dụng bởi:
Google Inc.
Phiên bản:
1.1.106511521 cho Android
Cập nhật vào:
Thg1 13, 2016
Android Pay - More than a million US The easiest and safest way to pay for your phone in places and mobile apps.

Google Play Thông tin bổ sung cho ứng dụng:

Yêu cầu Android:
Android 4.4
Kích thước:
7.00Mb
Cài đặt:
10 000 000–50 000 000
Xếp hạng cho
3+ years
Xếp hạng nội dung của Android Pay Apk là 3+ years. Ứng dụng này được đánh giá 3,9 bởi 1041 người dùng đang sử dụng ứng dụng này. Ứng dụng này được liệt kê trong Business & Finance hàng chơi và trong danh mục Ứng dụng điện tử. Để biết thêm về công ty / nhà phát triển, hãy truy cập trang web của Google Inc., người đã phát triển nó. Android Pay Apk có thể được tải xuống và cài đặt trên Android 4.4 và các thiết bị Android cao hơn. Tải xuống ứng dụng bằng trình duyệt yêu thích của bạn và nhấp Cài đặt để cài đặt ứng dụng. Xin lưu ý rằng chúng tôi cung cấp cả tệp APK cơ bản và thuần túy và tốc độ tải xuống nhanh hơn so với apk Android Pay Apk. APK ứng dụng này đã được tải xuống 10 000 000–50 000 000 lần trên cửa hàng. Bạn cũng có thể tải xuống APK Android Pay Apk và chạy nó với Trình giả lập Android phổ biến.

Đã cập nhật lên phiên bản 1.1.106511521!