Big Maker Apk icon

Tải xuống miễn phí Big Maker Apk cho Android

4,3 (1406)
Trò chơi, Logical
Ứng dụng bởi:
Big Maker
Phiên bản:
1.53 cho Android
Cập nhật vào:
Thg7 17, 2015
Big Maker - Run in this puzzle! Maybe the brain will be better and more intelligent! Can you really make 10,000? Capture slides and connects with them
Thinking and thinking about the future carefully.

Google Play Thông tin bổ sung cho ứng dụng:

Yêu cầu Android:
Android 2.3.3
Kích thước:
11.4Mb
Cài đặt:
10 000–50 000
Xếp hạng cho
3+ years
Tải về Big Maker 1.53.apk (11.4Mb)
Xếp hạng nội dung của Big Maker Apk là 3+ years. Ứng dụng này được đánh giá 4,3 bởi 1406 người dùng đang sử dụng ứng dụng này. Ứng dụng này được liệt kê trong Logical hàng chơi và trong danh mục Trò chơi điện tử. Để biết thêm về công ty / nhà phát triển, hãy truy cập trang web của Big Maker, người đã phát triển nó. Big Maker Apk có thể được tải xuống và cài đặt trên Android 2.3.3 và các thiết bị Android cao hơn. Tải xuống ứng dụng bằng trình duyệt yêu thích của bạn và nhấp Cài đặt để cài đặt ứng dụng. Xin lưu ý rằng chúng tôi cung cấp cả tệp APK cơ bản và thuần túy và tốc độ tải xuống nhanh hơn so với apk Big Maker Apk. APK ứng dụng này đã được tải xuống 10 000–50 000 lần trên cửa hàng. Bạn cũng có thể tải xuống APK Big Maker Apk và chạy nó với Trình giả lập Android phổ biến.

Đã cập nhật lên phiên bản 1.53!