CamCard - Business Card Reader Apk icon

Tải xuống miễn phí CamCard - Business Card Reader Apk cho Android

4,2 (5684)
Ứng dụng, Business & Finance
Ứng dụng bởi:
INTSIG Information Co.,Ltd
Phiên bản:
6.3.1.20150709 cho Android
Cập nhật vào:
Thg7 17, 2015
CamCard - Business Card Reader - Typically business cards are added for management and exchange. According to that management, there are merchants, business owners, developers and professionals
- Never forget to miss the card to avoid scanning and securing your own business card.
- Electricity card exchange for people.
- Add a reminder article.

Google Play Thông tin bổ sung cho ứng dụng:

Yêu cầu Android:
Android 2.3.3
Kích thước:
29.6Mb
Cài đặt:
100 000–500 000
Xếp hạng cho
3+ years
Xếp hạng nội dung của CamCard - Business Card Reader Apk là 3+ years. Ứng dụng này được đánh giá 4,2 bởi 5684 người dùng đang sử dụng ứng dụng này. Ứng dụng này được liệt kê trong Business & Finance hàng chơi và trong danh mục Ứng dụng điện tử. Để biết thêm về công ty / nhà phát triển, hãy truy cập trang web của INTSIG Information Co.,Ltd, người đã phát triển nó. CamCard - Business Card Reader Apk có thể được tải xuống và cài đặt trên Android 2.3.3 và các thiết bị Android cao hơn. Tải xuống ứng dụng bằng trình duyệt yêu thích của bạn và nhấp Cài đặt để cài đặt ứng dụng. Xin lưu ý rằng chúng tôi cung cấp cả tệp APK cơ bản và thuần túy và tốc độ tải xuống nhanh hơn so với apk CamCard - Business Card Reader Apk. APK ứng dụng này đã được tải xuống 100 000–500 000 lần trên cửa hàng. Bạn cũng có thể tải xuống APK CamCard - Business Card Reader Apk và chạy nó với Trình giả lập Android phổ biến.

Đã cập nhật lên phiên bản 6.3.1.20150709!