Goat Simulator MMO Simulator Apk icon

Tải xuống miễn phí Goat Simulator MMO Simulator Apk cho Android

4,1 (1427)
Trò chơi, Simulations
Ứng dụng bởi:
Coffee Stain Studios
Phiên bản:
1.3.3 cho Android
Cập nhật vào:
Thg9 03, 2018
Goat Simulator MMO Simulator - Goat's adventure in the world, you are waiting for new places and adventures in a new world. This goat simulator will appeal to all fans of the series! You can choose from many different references to famous heroes, famous movies and games with 5 different types, a great and well thought out card.

Google Play Thông tin bổ sung cho ứng dụng:

Yêu cầu Android:
Android 4.0.3
Kích thước:
16.0Mb + 644Mb
Cài đặt:
10 000–50 000
Xếp hạng cho
3+ years
Xếp hạng nội dung của Goat Simulator MMO Simulator Apk là 3+ years. Ứng dụng này được đánh giá 4,1 bởi 1427 người dùng đang sử dụng ứng dụng này. Ứng dụng này được liệt kê trong Simulations hàng chơi và trong danh mục Trò chơi điện tử. Để biết thêm về công ty / nhà phát triển, hãy truy cập trang web của Coffee Stain Studios, người đã phát triển nó. Goat Simulator MMO Simulator Apk có thể được tải xuống và cài đặt trên Android 4.0.3 và các thiết bị Android cao hơn. Tải xuống ứng dụng bằng trình duyệt yêu thích của bạn và nhấp Cài đặt để cài đặt ứng dụng. Xin lưu ý rằng chúng tôi cung cấp cả tệp APK cơ bản và thuần túy và tốc độ tải xuống nhanh hơn so với apk Goat Simulator MMO Simulator Apk. APK ứng dụng này đã được tải xuống 10 000–50 000 lần trên cửa hàng. Bạn cũng có thể tải xuống APK Goat Simulator MMO Simulator Apk và chạy nó với Trình giả lập Android phổ biến.

Đã cập nhật lên phiên bản 1.3.3!