Miseria Apk icon

Tải xuống miễn phí Miseria Apk cho Android

4,0 (1167)
Trò chơi, Logical
Ứng dụng bởi:
RatJar Games
Phiên bản:
1.24 cho Android
Cập nhật vào:
Thg7 17, 2015
Miseria - Enter the world where our hero Lark, Hedgehog, torn pieces by his love and kept captive by a cold heart-Spider Ogre! Manage it on your dynamic network and create first-class data. Either they live in Miseria...
Miseria: A riddle game physics puzzle player, next to the world. Incredibly normal and easy to use

Google Play Thông tin bổ sung cho ứng dụng:

Yêu cầu Android:
Android 2.3.3
Kích thước:
41.5Mb
Cài đặt:
100 000–500 000
Xếp hạng cho
3+ years
Xếp hạng nội dung của Miseria Apk là 3+ years. Ứng dụng này được đánh giá 4,0 bởi 1167 người dùng đang sử dụng ứng dụng này. Ứng dụng này được liệt kê trong Logical hàng chơi và trong danh mục Trò chơi điện tử. Để biết thêm về công ty / nhà phát triển, hãy truy cập trang web của RatJar Games, người đã phát triển nó. Miseria Apk có thể được tải xuống và cài đặt trên Android 2.3.3 và các thiết bị Android cao hơn. Tải xuống ứng dụng bằng trình duyệt yêu thích của bạn và nhấp Cài đặt để cài đặt ứng dụng. Xin lưu ý rằng chúng tôi cung cấp cả tệp APK cơ bản và thuần túy và tốc độ tải xuống nhanh hơn so với apk Miseria Apk. APK ứng dụng này đã được tải xuống 100 000–500 000 lần trên cửa hàng. Bạn cũng có thể tải xuống APK Miseria Apk và chạy nó với Trình giả lập Android phổ biến.

Đã cập nhật lên phiên bản 1.24!