Moon+ Reader Pro Apk icon

Tải xuống miễn phí Moon+ Reader Pro Apk cho Android

4,2 (164)
Ứng dụng, Office
Ứng dụng bởi:
Moon+
Phiên bản:
5.1 cho Android
Cập nhật vào:
Thg8 02, 2019

Moon + Reader Pro - Der beliebteste Reader für Android Das Programm verfügt über viele wichtige Funktionen, sodass Sie den Nachtmodus erweitern können, um alle Arten von Schriftgrößen und -typen, E-Books und allgemeine Unterstützungsformen zu lesen: TXT, EPUB, FB2, MOBI, PDF und viele andere

Google Play Thông tin bổ sung cho ứng dụng:

Yêu cầu Android:
Android 4.1
Kích thước:
17.8Mb
Cài đặt:
1 000–5 000
Xếp hạng cho
3+ years
Xếp hạng nội dung của Moon+ Reader Pro Apk là 3+ years. Ứng dụng này được đánh giá 4,2 bởi 164 người dùng đang sử dụng ứng dụng này. Ứng dụng này được liệt kê trong Office hàng chơi và trong danh mục Ứng dụng điện tử. Để biết thêm về công ty / nhà phát triển, hãy truy cập trang web của Moon+, người đã phát triển nó. Moon+ Reader Pro Apk có thể được tải xuống và cài đặt trên Android 4.1 và các thiết bị Android cao hơn. Tải xuống ứng dụng bằng trình duyệt yêu thích của bạn và nhấp Cài đặt để cài đặt ứng dụng. Xin lưu ý rằng chúng tôi cung cấp cả tệp APK cơ bản và thuần túy và tốc độ tải xuống nhanh hơn so với apk Moon+ Reader Pro Apk. APK ứng dụng này đã được tải xuống 1 000–5 000 lần trên cửa hàng. Bạn cũng có thể tải xuống APK Moon+ Reader Pro Apk và chạy nó với Trình giả lập Android phổ biến.

Đã cập nhật lên phiên bản 5.1!