Nihilumbra Apk icon

Tải xuống miễn phí Nihilumbra Apk cho Android

4,4 (5314)
Trò chơi, Desktop
Ứng dụng bởi:
BeautiFun Games
Phiên bản:
2.2 cho Android
Cập nhật vào:
Thg7 17, 2015
Nihilumbra - Enter the world where our hero Lark, Hedgehog, torn pieces by his love and kept captive by a cold heart-Spider Ogre! Manage it on your dynamic network and create first-class data. Either they live in Missouri ...
Nihilumbra: A riddle game physics puzzle player, next to the world. Incredibly normal and easy to use

Google Play Thông tin bổ sung cho ứng dụng:

Yêu cầu Android:
Android 2.3
Kích thước:
16.1Mb + 230Mb
Cài đặt:
100 000–500 000
Xếp hạng cho
3+ years
Xếp hạng nội dung của Nihilumbra Apk là 3+ years. Ứng dụng này được đánh giá 4,4 bởi 5314 người dùng đang sử dụng ứng dụng này. Ứng dụng này được liệt kê trong Desktop hàng chơi và trong danh mục Trò chơi điện tử. Để biết thêm về công ty / nhà phát triển, hãy truy cập trang web của BeautiFun Games, người đã phát triển nó. Nihilumbra Apk có thể được tải xuống và cài đặt trên Android 2.3 và các thiết bị Android cao hơn. Tải xuống ứng dụng bằng trình duyệt yêu thích của bạn và nhấp Cài đặt để cài đặt ứng dụng. Xin lưu ý rằng chúng tôi cung cấp cả tệp APK cơ bản và thuần túy và tốc độ tải xuống nhanh hơn so với apk Nihilumbra Apk. APK ứng dụng này đã được tải xuống 100 000–500 000 lần trên cửa hàng. Bạn cũng có thể tải xuống APK Nihilumbra Apk và chạy nó với Trình giả lập Android phổ biến.

Đã cập nhật lên phiên bản 2.2!