Nimble Squiggles Apk icon

Tải xuống miễn phí Nimble Squiggles Apk cho Android

3,9 (399)
Trò chơi, Logical
Ứng dụng bởi:
BulkyPix
Phiên bản:
2.0 cho Android
Cập nhật vào:
Thg7 17, 2015
Nimble Squiggles - Probably a casual puzzle game for all ages, where the investor shifts with swinging finger to save money for the phenolos through the streets.
Squiggles go to the attraction centres, the vault is subject to the player so that nimble squills can be controlled indirectly.

Google Play Thông tin bổ sung cho ứng dụng:

Yêu cầu Android:
Android 4.0
Kích thước:
33.6Mb
Cài đặt:
5 000–10 000
Xếp hạng cho
3+ years
Xếp hạng nội dung của Nimble Squiggles Apk là 3+ years. Ứng dụng này được đánh giá 3,9 bởi 399 người dùng đang sử dụng ứng dụng này. Ứng dụng này được liệt kê trong Logical hàng chơi và trong danh mục Trò chơi điện tử. Để biết thêm về công ty / nhà phát triển, hãy truy cập trang web của BulkyPix, người đã phát triển nó. Nimble Squiggles Apk có thể được tải xuống và cài đặt trên Android 4.0 và các thiết bị Android cao hơn. Tải xuống ứng dụng bằng trình duyệt yêu thích của bạn và nhấp Cài đặt để cài đặt ứng dụng. Xin lưu ý rằng chúng tôi cung cấp cả tệp APK cơ bản và thuần túy và tốc độ tải xuống nhanh hơn so với apk Nimble Squiggles Apk. APK ứng dụng này đã được tải xuống 5 000–10 000 lần trên cửa hàng. Bạn cũng có thể tải xuống APK Nimble Squiggles Apk và chạy nó với Trình giả lập Android phổ biến.

Đã cập nhật lên phiên bản 2.0!