Puppy Flow Mania Apk icon

Tải xuống miễn phí Puppy Flow Mania Apk cho Android

3,8 (1916)
Trò chơi, Logical
Ứng dụng bởi:
LUNOSOFT INC.
Phiên bản:
1.0.9 cho Android
Cập nhật vào:
Thg7 17, 2015
Puppy Flow Mania - Cute Puppies Are Looking For Your Home! Please help them! Drag the right dog, who is chewing dog and his house. Clear! It's easy, right? Each dog has a unique costume. If you are feeding them, make a puppy suit! How to get your dog is easy. Just feed him and feed him, and then feed him!

Google Play Thông tin bổ sung cho ứng dụng:

Yêu cầu Android:
Android 2.3
Kích thước:
16.0Mb
Cài đặt:
100 000–500 000
Xếp hạng cho
3+ years
Xếp hạng nội dung của Puppy Flow Mania Apk là 3+ years. Ứng dụng này được đánh giá 3,8 bởi 1916 người dùng đang sử dụng ứng dụng này. Ứng dụng này được liệt kê trong Logical hàng chơi và trong danh mục Trò chơi điện tử. Để biết thêm về công ty / nhà phát triển, hãy truy cập trang web của LUNOSOFT INC., người đã phát triển nó. Puppy Flow Mania Apk có thể được tải xuống và cài đặt trên Android 2.3 và các thiết bị Android cao hơn. Tải xuống ứng dụng bằng trình duyệt yêu thích của bạn và nhấp Cài đặt để cài đặt ứng dụng. Xin lưu ý rằng chúng tôi cung cấp cả tệp APK cơ bản và thuần túy và tốc độ tải xuống nhanh hơn so với apk Puppy Flow Mania Apk. APK ứng dụng này đã được tải xuống 100 000–500 000 lần trên cửa hàng. Bạn cũng có thể tải xuống APK Puppy Flow Mania Apk và chạy nó với Trình giả lập Android phổ biến.

Đã cập nhật lên phiên bản 1.0.9!