Tetrobot and Co. (All Unlocked) Apk icon

Tải xuống miễn phí Tetrobot and Co. (All Unlocked) Apk cho Android

4,5 (172)
Trò chơi, Logical
Ứng dụng bởi:
Swing Swing Submarine
Phiên bản:
1.1.2 cho Android
Cập nhật vào:
Thg7 17, 2015
Tetrobot and Co. (All Unlocked) - An interesting puzzle game that creates a team of fans of puzzle and gives you a new way of thinking: You're just a finger in Titrobot and the company (unlock everything) that you start fixing robots. All reminders need to be collected, they will help you unlock new levels.

Google Play Thông tin bổ sung cho ứng dụng:

Yêu cầu Android:
Android 2.3
Kích thước:
17,6Mb + 85,7Mb
Cài đặt:
1 000–5 000
Xếp hạng cho
3+ years
Xếp hạng nội dung của Tetrobot and Co. (All Unlocked) Apk là 3+ years. Ứng dụng này được đánh giá 4,5 bởi 172 người dùng đang sử dụng ứng dụng này. Ứng dụng này được liệt kê trong Logical hàng chơi và trong danh mục Trò chơi điện tử. Để biết thêm về công ty / nhà phát triển, hãy truy cập trang web của Swing Swing Submarine, người đã phát triển nó. Tetrobot and Co. (All Unlocked) Apk có thể được tải xuống và cài đặt trên Android 2.3 và các thiết bị Android cao hơn. Tải xuống ứng dụng bằng trình duyệt yêu thích của bạn và nhấp Cài đặt để cài đặt ứng dụng. Xin lưu ý rằng chúng tôi cung cấp cả tệp APK cơ bản và thuần túy và tốc độ tải xuống nhanh hơn so với apk Tetrobot and Co. (All Unlocked) Apk. APK ứng dụng này đã được tải xuống 1 000–5 000 lần trên cửa hàng. Bạn cũng có thể tải xuống APK Tetrobot and Co. (All Unlocked) Apk và chạy nó với Trình giả lập Android phổ biến.

Đã cập nhật lên phiên bản 1.1.2!